Informacja o projekcie

Tytuł projektu: "Dotacja na kapitał obrotowy dla ANDREA Andrzej Olizarowicz, Danuta Olizarowicz spółka jawna,

w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

 

Beneficjent: ANDREA Andrzej Olizarowicz, Danuta Olizarowicz Spółka Jawna

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została udzielona dotacja.

Wartość projektu: 124 333,62 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 124 333,62 zł