Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

 

 

Procedura Reklamacji Towaru zakupionego w sklepie internetowym andrea.pl

 

1. Towar zakupiony w sklepie internetowym andrea.pl może być reklamowany jedynie w sklepie internetowym andrea.pl.

 

2. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt ze sklepem internetowym: 

Ul.Pasieczna 8a, 05-822 Milanówek
Tel. 022 758-39-78
 
Bądź poprzez wypełnienie i przesłanie na adres e-mail andrea@andrea.pl formularza reklamacyjnego.
 
3. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 
4. Klient ma prawo do reklamacji tylko towaru niezgodnego z umową.
 
5. Towar jest wadliwy wówczas gdy:
  • właściwości towaru nie odpowiadają Polskim Normom dotyczącym wyrobów pończoszniczych, bielizny i odzieży,
  • nie odpowiada podanemu przez producenta opisowi,
  • nie nadaje się do celu określonego przez producenta, ma cechy zmniejszające jego wartość lub użyteczność,
  • nie posiada właściwości określonych przez producenta.
 
6. Wszystkie reklamacje podlegają analizie przez Dział Kontroli Jakości. 
 
7. Sprzedawca nie jest osobą decyzyjną w zakresie rozstrzygania reklamacji. Rola sprzedawcy ogranicza się do przyjęcia i przesłania towaru do Działu Kontroli Jakości.
 
8. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 
9. Przy drugiej reklamacji tego samego produktu nawet na inna wadę klient ma prawo żądać zwrotu gotówki.
 
10. Czas na złożenie reklamacji od daty zakupu to 2 lata, od daty zauważenia wady 1 rok.

 

11. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.

 

 

ZWROTY
 
Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówionego towaru, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres:
Andrea Sp. Jawna
05-822 Milanówek
ul. Pasieczna 8A
 
lub na adres marketing@andrea.pl
 
W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z gotowego formularza Formularz_zwrotu.pdf
 
Koszt wysyłki pokrywa Kupujący