Regulamin

I. DEFINICJE.

 

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.andrea.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
 

„Sprzedawca ” – „ANDREA” spółka jawna z siedzibą w Milanówku, ul. Pasieczna 8a, 05-822 Milanówek, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105256, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 529-16-49-959, REGON 015056517, e-mail: andrea@andrea.pl, tel. 22 758 39 78
 

„Sklep ” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.andrea.pl oraz jej podstronach,
 

„Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 

„Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie internetowym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 

„Konsument” – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

„Koszyk” -funkcjonalność Sklepu internetowego  andrea.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu.

 

„Hasło” – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep www.andrea.pl prowadzony jest przez spółkę „ANDREA Andrzej Olizarowicz, Danuta Olizarowicz spółka jawna”  z siedzibą w Milanówku, ul. Pasieczna 8a, 05-822 Milanówek, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105256, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 529-16-49-959


2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej marketing@andrea.pl
 • pod numerem telefonu 22 758 39 78.

 

3. Regulamin określa  ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej  przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu www.andrea.pl oraz określa warunki i zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

4. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz są  zaproszeniem do składania ofert.

 

5. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

6. Spółka może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, organizować i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 

7. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

 

 

III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

 

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego andrea.pl  niezbędne są:

 • dostęp do Internetu,
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
 • standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari.

 

2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityce Prywatności i Plików Cookies.

 

 

IV. ZAŁOŻENIE KONTA.


1. Klient w celu założenia konta dokonuje rejestracji naciskając ikonkę „Moje konto”  podając adres email oraz hasło. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.


2. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. 


3. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu.


4. Kliknięcie przycisku „Kontynuuj” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Spółki i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Spółki, o której mowa w postanowieniu pkt.1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Spółką, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 

5. Spółka  po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.
 

6. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych.

 

7. Założenie „Mojego Konta” jest bezpłatne.

 

8. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

 

 

 

V. Warunki składania i realizacji zamówień.

 

1.Sklep internetowy www.andrea.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę https://www.andrea.pl.

 

2.Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.

 

3.W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą:

a)      Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wybranie ich ilości, koloru i rozmiaru i kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

b)     Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam”.

c)      Jeżeli Klient nie posiada Konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.

d)     W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.

e)     Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować

f)       Następnie należy wybrać sposób dostawy. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty.

g)      W rubryce „W sumie” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy. Należy następnie kliknąć przycisk „Dalej”.

h)     Następnie Klient przejdzie do wyboru metody płatności, chyba że uprzednio wybrał sposób dostawy z płatnością przy odbiorze. W rubryce „Do zapłaty – w sumie” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności.

i)       Jeżeli Klient chce zmienić dane podane na wcześniejszych etapach składania zamówienia, wówczas powinien kliknąć przycisk „Edytuj”. Znajdujące się w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania przez kliknięcie przycisku „Edytuj” lub poprzez powrót do zawartości koszyka.

j)       Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam- zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie przycisku „Zamawiam- zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Spółką a Klientem.

k)      Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatycznie wygenerowany przez sklep, e-mail ze szczegółami zamówienia.

 

4.Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą przyjęte do realizacji następnego dnia roboczego.

 

5.Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych „za pobraniem” w momencie złożenia, uwzględniając warunki   par. IV pkt. 4
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem w momencie wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy,  uwzględniając warunki par. IV pkt. 4

 

6.Koszty związane z dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Spółka może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

 

7.Do każdego zamówionego produktu dołączana jest faktura VAT. 

 

8.Przesyłki są dostarczane firmą kurierską DPD zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu  wysyłki z magazynu Sprzedawcy.

 

9.Sklep andrea.pl  jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.

 

10.W przypadku wady produktu powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie jest uszkodzone lub zerwane są taśmy zabezpieczające) - prosimy zażądać od kuriera spisania  protokołu szkody, oraz o poinformowanie sklepu andrea.pl  o zaistniałej sytuacji  najpóźniej  w dniu następnym po  dniu otrzymania przesyłki.

 

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.

 

1. Konsument ma prawo  odstąpienia od umowy  bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówionego towaru, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres Andrea Sp. Jawna 05-822 Milanówek ul. Pasieczna 8A lub na adres marketing@andrea.pl

 

2.Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r., o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

3. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z gotowego formularza Formularz_zwrotu.pdf

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

 

5. Konsument musi pokryć koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do sklepu.

 

6. Zwroty towaru należy wysyłać na adres: Andrea Sp. Jawna 05-822 Milanówek ul. Pasieczna 8A

 

7. Sklep gwarantuje zwrot konsumentowi  w ciągu 7 dni  wszystkich dokonanych przez niego płatności,  w tym koszty dostarczenia rzeczy  poniesione podczas zakupu.

 

 

VII. REKLAMACJE

 

Procedura Reklamacji Towaru zakupionego w sklepie internetowym andrea.pl

 

1. Towar zakupiony w sklepie internetowym andrea.pl może być reklamowany jedynie w sklepie internetowym andrea.pl.

 

2. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt ze sklepem internetowym: 

Ul.Pasieczna 8a, 05-822 Milanówek
Tel. 022 758-39-78
 
Bądź poprzez wypełnienie i przesłanie na adres e-mail andrea@andrea.pl formularza reklamacyjnego.
 
3. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 
4. Klient ma prawo do reklamacji tylko towaru niezgodnego z umową.
 
5. Towar jest wadliwy wówczas gdy:
 • właściwości towaru nie odpowiadają Polskim Normom dotyczącym wyrobów pończoszniczych, bielizny i odzieży,
 • nie odpowiada podanemu przez producenta opisowi,
 • nie nadaje się do celu określonego przez producenta, ma cechy zmniejszające jego wartość lub użyteczność,
 • nie posiada właściwości określonych przez producenta.
 
6. Wszystkie reklamacje podlegają analizie przez Dział Kontroli Jakości. 
 
7. Sprzedawca nie jest osobą decyzyjną w zakresie rozstrzygania reklamacji. Rola sprzedawcy ogranicza się do przyjęcia i przesłania towaru do Działu Kontroli Jakości.
 
8. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 
9. Przy drugiej reklamacji tego samego produktu nawet na inna wadę klient ma prawo żądać zwrotu gotówki.
 
10. Czas na złożenie reklamacji od daty zakupu to 2 lata, od daty zauważenia wady 1 rok.

 

11. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez  Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia.

Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

 

2. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

W przypadku wątpliwości co do praw konsumenta  zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

 

4. Sprzedawca informuje, że autorskie prawa majątkowe do Sklepu oraz wszystkich jego elementów, które stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631  z pózn. zm.), w szczególności fotografii i haseł reklamowych, należą do Sprzedawcy. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych

 


IX. CZAS TRWANIA UMOWY O ZAŁOŻENIE KONTA.


1. Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

2. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Spółki : Andrea Sp. Jawna ul. Pasieczna 8A 05-822 Milanówek lub e-mailem na adres marketing@andrea.pl. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.